IMG 20200726 143939G 1

Algemene voorwaarden Agriturismo Carincone

1 Reserveren

 1. Huurder van een appartement kan per e-mail of via het reserveringsformulier van de website reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor partijen bindend.
 2. Met het reserveren worden deze reserveringsvoorwaarden tussen huurder en verhuurder (Carincone) van kracht.
 3. De opdrachtgever van de reservering (huurder) is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst, zowel van zichzelf, als van zijn medereizigers.

2 Reserveringsopdracht en betaling

 1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Carincone bevestigd d.m.v. een reserveringsbevestiging.
 2. Binnen 21 dagen na ontvangst van de bevestiging betaalt huurder een aanbetaling van 25% van de huursom. Gegevens over de manier van aanbetaling staan op de reserveringsbevestiging. Op het moment dat de aanbetaling binnen is bij Carincone is uw reservering definitief.
 3. Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te worden voldaan.
 4. Huurder is het volledige bedrag van de huursom aan Carincone verschuldigd, inclusief alle gedane bestellingen, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Dit geldt ook voor latere aankomst of eerder vertrek van huurder dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.
 5. Bij niet tijdige aanbetaling is Carincone gerechtigd de reservering te annuleren.

3 Annulering door huurder

 1. Annulering door huurder dienen per e-mail doorgegeven te worden aan Carincone.
 2. Na ontvangst van de annulering stuurt Carincone een bevestiging van de annulering.
 3. Bij annulering binnen 7 dagen na de reserveringsbevestiging, wordt de aanbetaling teruggestort door Carincone.
 4. Bij annulering na deze 7 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huursom verschuldigd.
 5. Bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder het volledige bedrag verschuldigd.
 6. Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij de huurder daarvoor digitaal toestemming verkrijgt van Carincone.

4 Annulering door Carincone

 1. Indien door omstandigheden Carincone gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal Carincone huurder hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.
 2. Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de huurder, zal Carincone onmiddellijk het gehele door huurder reeds betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

5 Annuleringsverzekering

 1. Carincone adviseert elke huurder een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom, mits de reden van annulering valt binnen het dekkingsgebied van de verzekering.

6 Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Tijdens het verblijf op Carincone is huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement en inrichting, en alle zaken die bij het gehuurde behoren.
 2. Huurder zal schade, veroorzaakt door zijn toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren, meteen en geheel vergoeden aan verhuurder.

7 Aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Carincone kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere huurders.
 2. Carincone is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen.
 3. Gebruik van de faciliteiten op het eigen terrein van Carincone is voor eigen risico van de huurder.

8 Klachten

 1. Wij vragen u om klachten direct met ons te overleggen en wij zullen deze in alle redelijkheid en billijkheid verhelpen.

9 Wij spreken met u af . . .

 1. U kunt het gehuurde op de dag van aankomst betrekken vanaf 15:30 uur.
 2. U dient het gehuurde op de dag van vertrek uiterlijk om 10:00 uur te verlaten.
 3. U dient uiterlijk de avond voor vertrek eventuele overige kosten contant te voldoen.
 4. U dient voor vertrek het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als bij aankomst.

10 Overige kosten

 1. De kosten per gehuurd appartement voor desinfectie en eindschoonmaak bedragen € 50,00.
 2. Huisdieren (honden) zijn toegestaan. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
download pdf
Scroll naar boven